Психо Диагностика

Невропсихологична оценка
Невропсихологичната (и психологична) оценка прилага структурирани тестови методи за количествено определяне и качествен анализ на когнитивните и поведенчески разстройства развити в следствие на психичното разстройство или абнормно развитие на мозъка.

Целта на оценката е:
Да се определи наличието на когнитивен дефицит
Да се оцени степента и спецификата на когнитивната дисфункция
Да се оцени наличието и вид на деменцията

Оценяват се следните психични функции:
Обща интелигентност и деменция
Абстрактно мислене, решаване на проблеми, формиране на понятия
Екзекутивни функции
Памет, ориентация и заучаване
Внимание и концентрация
Висши корови функции
Език и реч

Към началото
Call Now Button