Групова Психотерапия

Психообразователната работа се провежда с пациентите и с техните близки, членовете на семейството или на друга поддържаща среда, когато те имат желание активно да подкрепят своя близък човек в усилията му да се справи с болестта и с последиците от нея. Това е ефективен подход особено при сериозни хронични психични и соматични болести, и се провежда както индивидуално с пациента, така и като компонент на семейни интервенции.

Основаната цел е да се предостави подкрепа на пациента и семейството му като се увеличат знанията на близките за болестта и лечението. Това обикновено води до увеличаване на капацитета за справяне с проблемите на болния човек и цялото симейство.
Консултирането включва предоставяне на информация, обсъждане на тази информация, и обучение за нейното прилагане в ежедневието. Близките подобряват уменията си ефективно да решават ежедневните проблеми, да се справят с кризите, и да намаляват стресовите ситуации. Те подобряват своето самочувствие и преборват пристъпите на вина.

Цели и задачи:
Пациентът подобрява способностите си да се справя със здравните си проблеми
Семейството и други близки се чувстват подкрепени и не сами
Намалява се рискът от връщане в болестта
Неправилните разбирания за болестта и лечението се коригират
Развиват се реалистични очаквания за възстановяване от болестта
Намаляват се тревожните, депресивни и виновностови чувства на семейството и близките
Подобряват се уменията на близките да се справят с грижата за болния член
Основания:
Когато в семейството се появи болест у някой от неговите членове, това винаги е стресиращо и тъжно събитие. То създава проблеми за всички близки, усложнява отношенията между тях и променя обичайните стериотипи на поведение. Тези промени в семейството повлияват като бумеранг самочувствието и боледуването на пациента.Същевременно няма съмнение, че близките са ключови фигури за болния човек и основните помощници в лечението. Те поемат най-голямата тяжест от грижата за болния човек и често изпитват освен силната си привързаност и близост към болния близък, също така много болка, вина, стрес, и страх. Те също имат нужда от помощ и подкрепа.

Информацията за семейства включва различни теми:
Диагноза, болест и лечение – какво знаем за болестта от диагнозата до възстановяването
Умения за решаване на проблеми
Комуникативни умения за подобряване на семейните отношения
Справяне с кризи
Информация за налични служби за търсене на помощ
Оптимално управление на медикаментите и странични ефекти
Идентифициране на ранни предупреждаващи признаци за болестта и планиране на ранни интервенции и само-помощ

Към началото
Call Now Button